Média o nás

Níže je pro zajímavost soupis tištěných a na internetu publikovaných článků a také odkazy na různá videa a audio záznamy, kde se o našem muzeu můžete dozvědět více.

Naše reklamní spoty:

Tisk a články:

Rozhlas a televize:

Rozhlas a jiné zvukové záznamy:

Videa, reportáže, rozhovory a podobně:

(v závorce jsou uvedeny časy, kdy začíná reportáž týkající se našeho muzea)